Освітньо-професійна програма «Позашкільна освіта» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю: 011 Освітні, педагогічні науки

галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

 

 

 

Практикум з художньо-естетичного напряму позашкільної освіти

Практикум з туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти

Практикум з науково-технічного напряму позашкільної освіти

Практикум з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти

Практикум з дослідно-екпериментального напряму позашкільної освіти

Наукові основи позашкільної освіти

Менеджмент управління персоналом в позашкільній освіті

Психологія позашкільної освіти

Моніторинг діяльності у позашкільній освіті

Спецкурс з позашкільної освіти

Педагогічні технології у позашкільній освіті

Академічна доброчесність в освітній діяльності закладу позашкільної

Діловодство у закладах позашкільної освіти

Тренінгові технології у позашкільній освіті

Система позашкільної освіти

Методична робота у закладах позашкільної освіти

 

 

   
© ПОЗАШКІЛЛЯ ВРАЖАЄ